free html templates

Zaujímavosti

 1. bábätká na fotografiách majú 10dní

 2. novorodenci sú oblečení do krojov zhotovených na mieru

 3. odev ktorý majú oblečený novorodenci, sú miniatúry krojov dospelých
 4. myšlienkou autorky bolo preniesť krásu miniatúry krojov z bábik na živé bábätká
 5. kroje na novorodencoch predstavujú odevy slobodnej dievčiny, či vydatej ženy, podobne i mládenca alebo dospelého gazdu
 6. cieľom projektu je zachovanie tradícií našich predkov a zveľadenie kultúrneho dedičstva nášho národa novým umeleckým prístupom
 7. príprava na tvorbu 13 fotografií v kalendári trvala viac ako rok

 8. čičmiansky kroj sa nesmie namočiť

 9. čajkovský kroj má sukne podšívané papierom, nesmie sa ani pokrčiť

 10. na tvorbe kalendára sa podielali mnohí remeselníci: 10-dňoví umelci, vyšívačky, krajčírky, šuster, rezbár, právnička, dvaja kňazi a fotograf

Paradoxy

 1. tvorba fotografie trvá zlomok sekundy / príprava bábätka v kroji po prvé cvaknutie 3-4 hod. 
 2. novorodenci nikdy nenosili ťažké kroje / bábätka na fotografiách majú oblečené autentické krojované miniatúry
 3. kalendár spája na prvý pohľad nespojiteľné: dávnu tradíciu a zázrak života na jeho začiatku

Dobrý hospodár vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.

© Copyright 2017 FotoMoni - Všetky práva vyhradené!
Tento web používa súbory cookies. Viac informácií o cookies nájdete v dokumente: Obchodné podmienky