Ako Rodinný fotograf, ktorého vášňou bolo vždy fotografovanie novorodencov, som čoraz väčšmi túžila po dosiahnutí ozajstného umenia vo svojich dielach. Preto som sa rozhodla spojiť neopísateľné čaro novorodencov so vzácnou prácou našich predkov, a tak úplne netradičným spôsobom povýšiť krásu krojových tradícií.

Projekt Krojované bábätká vyrastá z dávnej tradície, kedy v niektorých oblastiach Slovenska mladucha dostávala krojovanú bábiku ako súčasť vena. Dnes nedostávajú nevesty umelé krojované bábiky, ale matky získavajú fotografie ich živých detičiek v kroji. Krojované bábiky boli ustrojené ako slobodné devy, vydaté ženy, mládenci i ženatí muži. A tak vlastnoručne vyhotovujem miniatúrne kroje, aké poznáme z bábik a ktoré sú autentickými replikami krojov dospelých. Pri každej renovácii starších krojov a tvorbe nových krojov si uvedomujem, aké bohatstvo prechádza mojimi rukami. Keď mám pripravený kompletný kroj a všetky rekvizity, cestujem za bábätkami aj stovky kilometrov do ich domácností. Kroje následne obliekam 8-10 dňovým novorodencom. Bábätká sú ustrojené do ľudových odevov len na čas fotografovania a za cieľom získania umeleckých fotografií.

Východiskový bod pre moju prácu vždy spočíval v tisícoch krásnych detailoch. A práve ľudový odev som oddávna vnímala ako mozaiku zloženú z množstva obdivuhodných detailov. Okrem kultúrnej hodnoty a hodnoty dedičstva sú vo fotografiách krojovaných bábätiek zakódované i silné hodnoty, akým je materstvo a život na jeho počiatku odetý do dávnej tradície.

Od roku 2017 majú záujem o projekt Krojované bábätká mnohé domáce i zahraničné médiá. Fotografiami šírim slovenskú kultúru i ďaleko za hranicami našej vlasti. Fotografie bábätiek v krojoch boli vystavované v mnohých európskych krajinách, ako i v Austrálii a Amerike.

Na konci roka 2023 som vydala svoju prvú publikáciu Krojované bábätká 1. Novorodenci v krojoch na fotografiách inscenujú tradičné remeslá našich predkov i slovenské ľudové zvyky. Je mojim veľkým prianím, aby publikácia i moja umelecká tvorba bola obohatením pre celý náš národ, nakoľko vypovedá o silných hodnotách našej kultúry. Som presvedčená, že kniha je odkazom aj pre budúce pokolenia. Verím, že bude vnímaná v zmysle šperku, ktorý sa dedí z generácie na generáciu, podobne ako skvostné slovenské ľudové odevy.